طرح ملی نانو الکتریک

در اردوهای ملی پیشرفت تخصصی، ستاد مرکزی شهید فخری زاده بر آن است که بتواند علاوه بر امید آفرینی، شرایط شناخت هر حوزه و رشته را به طور تخصصی برای دانشجویان دغدغه مند ایجاد کند که مضاف بر اینکه پیشرفت‌ها،چالش‌ها و نظام مسائل رشته خودشان را به صورت تخصصی بشناسند،بتوانند با ایده‌سازی و تصویرسازی ذهنی مثبت ،گام های موثری در ایجاد امیدآفرینی و درگیر کردن ذهن دانشجویان با نیازهای اساسی کشور بردارد. اهداف : •تقویت روحیه خودباوری و امیدآفرینی در دانشجویان سراسر کشور •آشنا نمودن دانشجویان با نیازها و مسائل جامعه و صنعت •شناخت تخصصی دانشجویان از حوزه‌های علم و فناوری مرتبط با رشته خودشان •معرفی دستاوردها و پیشرفت های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران شرایط ثبت نام : الف) مقاطع؛کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری ب )حوزه ها؛علوم پایه/علوم انسانی/ علوم پزشکی/فنی مهندسی ج)ثبت نام و برگزاری اردوها، حوزه‌ها و رشته‌های اردوها و مقاصد ملی پیشرفت از طریق سایت اطلاع رسانی می‌گردد.

add icon به اتمام رسیده
add icon
زمان شروع ثبت نام 2/08/10
add icon
زمان پایان ثبت نام 2/09/04