مهم ترین رویداد های اینوایی در این بخش آورده شده است

طرح ملی نانو الکتریک
طرح ملی نانو الکتریک

محل برگزاری:

تاریخ برگزاری: 10 آبان 1402

سیزدهمین همایش ملی نخبگان «نخبگان، پیشران پیشرفت»
سیزدهمین همایش ملی نخبگان «نخبگان، پیشران پیشرفت»

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 09 شهریور 1402

آموزش Internet of Things (IoT)
آموزش Internet of Things (IoT)

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 04 شهریور 1402

کارآفرینان بزرگ ایران - رویداد دهم
کارآفرینان بزرگ ایران - رویداد دهم

محل برگزاری: مجموعه سلام 100 استارتاپ

آشنایی با اکوسیستم نوآوری و استارتاپی امروز ایران.

تاریخ برگزاری: 04 شهریور 1402

دورهمی حضوری دانشجویانCS50x تهران
دورهمی حضوری دانشجویانCS50x تهران

محل برگزاری: پژوهشکده فناوری دانشگاه شریف

دورهمی دانشجویان CS50xTehran

تاریخ برگزاری: 03 شهریور 1402

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning
آموزش یادگیری ماشین Machine Learning

محل برگزاری: تهران اوین، داشنگاه شهید بهشتی

تاریخ برگزاری: 04 شهریور 1402

آموزش یادگیری عمیق Deep Learning
آموزش یادگیری عمیق Deep Learning

محل برگزاری: تهران اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشده برق و کامپیوتر

تهران اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق و کامپیوتر

تاریخ برگزاری: 05 شهریور 1402

نمایشگاه ملزومات اربعین سلام
نمایشگاه ملزومات اربعین سلام

محل برگزاری: تهران خیابان بهشتی مصلای امام خمینی

نمایشگاه اربعین

تاریخ برگزاری: 30 مرداد 1402

دوره جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
دوره جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

محل برگزاری: اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی

تاریخ برگزاری: 01 مرداد 1402

چالشها و تجربه های بین المللی شرکتهای نوپا و نوآور
چالشها و تجربه های بین المللی شرکتهای نوپا و نوآور

محل برگزاری: صندوق نوآوری و شکوفایی

همراه با بیان تجربه های عینی توسط مدیران شرکت ها

تاریخ برگزاری: 02 شهریور 1402