line
0 5000 میلیون تومان

اندازه گیری خواص جرم و اینرسی ماهواره یکی از تست های مهم در مرحله تست های مکانیکی در اتاق تمیز می باشد. اندازه گیری دقیق مرکز جرم ماهواره از اهمیت بال...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

ماهواره ها برای برقراری ارتباط با ایستگاه های زمینی از انواع آنتن ها استفاده می کنند. آنتن های مورد استفاده در ماهواره ها معمولا از مکانیزم های خاصی ب...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

در مراحل مختلف پرتاب بارهای زیادی به ماهواره اعمال می شود که یکی از این بارها ارتعاشات و شوک می باشد. این بار در هنگام جدایش موتورهای مرحله یک و دو پر...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

درياها و اقيانوس‌ها نقش به سزايي در شرايط آب و هوايي و همچنين تغييرات اقليم ايفا مي‌كنند. علاوه بر اين پديده‌هاي فيزيكي و زيستي از مهم‌ترين عوامل تأثي...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

جهت اجرای دقیق مانورهای تغییر وضعیت، چرخ عکس‌العملي از بهترین گزینه‌های قابل استفاده در چیدمان سيستم کنترل وضعيت یک ماهواره می‌باشد‌. به بیان ساده‌، چ...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

واحد واسط ارتباطی یا واحد RIU یکی از زیرسیستم های ماهواره های کلاس میکرو می باشد که وظیفه ارتباط با همه سنسورها و عملگرها را دارد. به نحوی که مقادیر س...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

حسگر خورشید یک ابزار ناوبری جهت بدست آوردن بردار موقعیت خورشید‌ است که در ماهواره‌ها برای مقاصدی چون تعیین و کنترل وضعیت، نشانه‌روی آرایه‌های خورشیدی،...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

کامپیوتر On-Board (OBC) مغز ماهواره است. OBC مسئول اجرای قانون¬های کنترل، پردازش مرتبط با بار، فعالیت‌های بسته‌بندی داده‌های مرتبط با ارتباطات، نظارت...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

وجود تست استند شرایط محیطی موتور، یکی از ضروریات جهت بهره برداری از موتور 10000 نیوتنی سمی کرایژنیک سوخت کروسین و اکسیژن مایع، می باشد. به منظور انجام...

مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402

در بسیاری از تست هاي زميني ماهواره نظیر تست های میز فلت‌، به دلیل محدودیت های مختلف امکان استفاده از پنل هاي خورشيدي وجود ندارد. در نتيجه به منظور شبی...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401