...
فعالیت های پژوهشی / اینوتز
titr-icon

طراحی مفهومی و اولیه انژکتورمحفظه احتراق موتور آپراستیج 10000 نیوتنی سمی کرایژنیک سوخت کروسین و اکسیژن مایع

author-name time icon 21 آبان 1401
چکیده

طراحی محفظه احتراق موتورهای فضایی همواره جزء چالش های مورد بحث در دنیا می باشد که دلیل این موضوع، پیچیدگی پدیده احتراق می باشد. انژکتور نیز یکی از اجزای مهم در محفظه احتراق موتورهای سوخت مایع می باشد که نحوه طراحی آن تاثیر مستقیم بر عملکرد موتور دارد. در این پروژه درابتدا بایستی انژکتور موتور آپراستیج 10000 نیوتنی سمی کرایژنیک سوخت کروسین و اکسیژن مایع مورد مطالعه قرار گیرد. در گام بعدی بایستی یک طراحی مفهومی از این انژکتور محفظه احتراق ارائه شود و در گام نهایی یک طراحی اولیه از آن ارائه گردد. همچنین به عنوان گام نهایی، شبییه سازی این انژکتور که شامل نحوه پاشش سوخت می باشد، بایستی ارائه شوند. توجه به این نکته الزامی است که در کنار روش های مرسوم طراحی، طراحی باید منطبق با طراحی آماری باشد. بدین منظور طراح بایستی، مشخصات انواع این تراسترها را استخراج، بودجه بندی و تنظیم نماید. رشته‌های پیشنهادی: مهندسی هوافضا (گرایش پیشرانش) مهندسی هوافضا (گرایش سازه) رشته فیزیک مهندسی برق (گرایش الکترونیک) مهندسی هوافضا (گرایش فضایی) رشته فیزیک

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 21 آبان 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی مکانیک-مهندسی هوافضا
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 80
حداکثر مبلغ(به میلیون): 120

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title