...
فعالیت های پژوهشی / اینوجاب
titr-icon

ترجمه مقاله

author-name فیزیک time icon 23 تیر 1400
چکیده

ترجمه مجموعخ مقالات

thumbnail پژوهشگاه صنعت نفت
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 23 تیر 1400
مهلت ارسال پروپوزال: 08 تیر 1400
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 21 تیر 1400
تاریخ اعلام نتایج داوری: 28 تیر 1400
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: فیزیک
سطح پروژه: دانشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 4
حداکثر مبلغ(به میلیون): 6

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title