...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

تولید نانوالیاف با سرعت بالا

author-name فیزیک time icon 18 تیر 1400
چکیده

یکی از اصلی‌‌ترین نقاط ضعف در تولید نانوالیاف پایین بودن سرعت تولید در روش‌‌های موجود است. با توجه به فرضیات و ویژگی‌‌های عملکردی مطرح شده ذیل، راه‌‌حل(یا راه حل‌‌هایی) را برای رسیدن به نرخ تولید ذکر شده ارائه نمایید.

روش های تولید نانوالیاف فارغ از قطر آنها به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شوند: ترریسی، خشک ریسی، مذاب ریسی و ژل ریسی. این چهار گروه در اعصار مختلف صنعت نساجی و تولید لیف، ابداع و توسعه یافته اند و هر یک دارای مزایای و محدودیت های خاص خود هستند. بهبود ویژگی های عملکردی الیاف، فناوران صنعتی و محققان را به سمت کاهش قطر الیاف سوق داده است. تولید الیاف میکرومتری و نانومتری در چهار دهه اخیر نتیجه این همگرایی میان صنعت و فناوری است. روش هایی مانند الکتروریسی، کشش، خودآرایی، اکستروژن و نیروریسی از جمله روش های در حال توسعه برای تولید نانوالیاف هستند و برخی در مقیاس صنعتی نیز به کار گرفته می شوند. یکی از چالش های کلیدی در تولید نانوالیاف دست یافتن به روش هایی برای تولید است که سرعت کافی متناسب با تولید منسوجات صنعتی را داشته باشد. در این راستا، ستاد توسعه فناوری نانو مسابقه ای را تحت عنوان «چالش فناورانه افزایش سرعت تولید نانوالیاف» برگزار می کند.
thumbnail ستاد اجرایی فرمان امام
کارفرما
درحال انجام
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 18 تیر 1400
مهلت ارسال پروپوزال: 11 اردیبهشت 1400
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 25 اردیبهشت 1400
تاریخ اعلام نتایج داوری: 01 خرداد 1400
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی پلیمر
سطح پروژه: دانشی
سطح آمادگی فناوری(TRL): 6
زیر ساخت مورد نیاز: کارگاه
استاندارد های مورد انتظار: ASTM 5456
خروجی مورد انتظار: الیاف
نمونه قابل تحویل: الیاف
زیرساخت های مورد نیاز: کارگاه
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 60
حداکثر مبلغ(به میلیون): 90

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title