...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

طراحی بهینه یک پلتفرم ماهواره برای اهداف مخابراتی منظومه های ماهواره ای

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

هزینه های پرتاب ماهواره خصوصا پرتابگر بسیار زیاد است. در طراحی منظومه های ماهواره ای هزینه نیز بسیار مهم است. یکی از راه های کاهش هزینه در زمینه منظومه ها، پرتاب همزمان چندین ماهواره با یک پرتابگر است. از این رو هرچقدر تعداد ماهواره های پرتاب شده بیشتر باشد هزینه ها بیشتر کاهش می یابد. این کار مستلزم طراحی بهینه یک پلتفرم ماهواره است که علاوه بر انجام ماموریت، بتوان تعداد زیادی از این پلتفرم ها را به صورت همزمان در فیرینگ یک پرتابگر جای داد. علاوه بر این باید سیستم جدایش و تزریق مداری این ماهواره ها به صورت همزمان نیز طراحی شود. محدودیت جرم مجموعه پلتفرم ها و سیستم جدایش آنها 300 کیلوگرم و محدودیت حجم آن ها بزرگترین فیرینگ پرتابگر های بومی موجود می باشد.

رشته های پیشنهادی: مهندسی هوافضا - سازه مهندسی هوافضا - فضایی(سیستمی) مهندسی برق - مخابرات
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی هوافضا
سطح پروژه: فناورانه(TRL4-9)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 4
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: طراحی یک پلتفرم مناسب با هدف جایابی بیشترین تعداد این پلتفرم در فیرینگ پرتابگرهای بومی و همچنین طراحی سیستم جدایش این مجموعه ماهواره از اهداف این پروژه می باشد. ماموریت این پلتفرم ها مخابراتی می باشد.
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 0
حداکثر مبلغ(به میلیون): 0

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title