...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

ایجاد مدل جامع پیشرفت مناطق شهری براساس داده‌های مختلف ماهواره ای و مکانی

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

محيط زيست داراي مفهومي جامع است در حالي كه شهر و شهر سازي تصوير محدودي از آن را در انديشه انسان نمايان مي ‌سازد. مفهوم توسعه پايدار شهري و توجه به مفاهيم زيست محيطي و ارايه مدل‌ هاي مناسب براي انواع عملكرد هاي توسعه در محيط زيست و نيز در شهرهاي بزرگ كه تحت تاثير شديد آثار پر شتاب توسعه قرار دارند، هم در سطح جهاني و هم در ايران، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در اين ميان، استفاده از داده‌ هاي مكاني و سامان دهي و تحليل درست اين داده‌ ها براي بهره ‌گيري در موضوعات توسعه، با اهميت بوده و از رشد فزاينده‌ اي در سطح تحقيقات روز برخوردار است. هم چنين، بهره‌ گيري از سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و تحليل داده‌ هاي ماهواره‌اي و بهره‌ گيري از فناوري سنجش از دور (RS) نه تنها به عنوان ابزار شناسايي در اين راستا تلقي مي ‌شود، بلكه قدمي فراتر از مرزهاي توليد اطلاعات مكاني و ورود در حوزه‌ هاي تحليل و ارزيابي و برنامه‌ ريزي خواهد بود. در اين ميان، داشتن مدل‌ هاي مناسب از شرايط بوم شناختي و زيست محيطي سرزمين براي ارزيابي بسيار با اهميت است.

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر-مهندسی برق-مهندسی عمران
سطح پروژه: فناورانه(TRL1-3)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: نظارت و پیش بینی بر روی تغییرات و رشد مناطق شهری با بکارگیری امکانات و داده های مکانی و داده های ماهواره ای با هدف بهبود برنامه ریزی ها در ساختار های شهری.
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 200
حداکثر مبلغ(به میلیون): 300

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title