...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

ایجاد مدل پیشرفت آتش فعال در جنگلها با استفاده از تصاویر ماهواره ای

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

در سراسر جهان، آتش سوزی جنگل‌ها به عنوان یکی از مخرب‌ترین مخاطرات در اکوسیستم جنگلی تلقی می‌شود. آتشی سوزی که در مناطق وحشی رخ می دهد، غیر قابل کنترل است و به منابع طبیعی و انسانی آسیب وارد می‌کند. همچنین آتش‌سوزی‌های جنگلی اثرات نامطلوب شدیدی بر اکوسیستم جنگل ایجاد می‌کند و اثرات اکولوژیکی و بیولوژیکی را بر خاک جنگل به همراه می‌آورد، به طوری که گونه‌های مختلف تنوع زیستی جنگل‌ها از بین رفته‌ و سایر گونه‌ها در معرض انقراض کامل قرار می‌گیرند. آتش‌سوزی‌های جنگلی با سایر اشکال آتش‌سوزی متفاوت است بوده و به دلیل اندازه گسترده و سرعت انتشار، توانایی تغییر جهت غیرمنتظره از شکلی به شکل دیگر را دارا می‌باشد. احتراق جنگل بسته به شرایط آب و هوایی غالب، ممکن است به آرامی یا به سرعت گسترش یابد. عوامل اقلیمی مانند باد، دمای اتمسفر و خشکسالی نقش مهمی در وقوع آتش سوزی جنگل دارند.

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی برق-مهندسی کامپیوتر
سطح پروژه: فناورانه(TRL1-3)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: سنجش از دور ابزاری مهم برای مدل‌سازی آتش‌سوزی‌های جنگلی و مناطق خطرناک و موردنیاز برای تهیه نقشه احتمال آتش سوزی جنگل می‌باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و مدل‌سازی شدت و روند آتش‌سوزی‌های فعال جنگلی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، پارامترهایی مانند نقشه پوشش زمین، جهت، ارتفاع و شیب، سکونتگاه‌های انسانی و شبکه‌های جاده‌ای و ... برای ایجاد نقشه منطقه خطر آتش‌سوزی و مدل موردنظر، بکار گرفته خواهند شد.
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 200
حداکثر مبلغ(به میلیون): 300

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title