...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

تخمین میزان فیتوپلانکتون در حاشیه سواحل و بنادر با استفاده از انواع تصاویر ماهواره ای

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

فیتوپلانکتونها (میکروجلبک‌ها) مهم‌ترین تولیدکننده‌های غذایی دریاها و اقیانوس‌ها به شمار رفته و در پایه هرم انرژی قرارگرفته اند. تغییر در تراکم و تنوع آن ها، سبب تغییر در تراکم و تنوع زئوپلانکتونی و سایر گروههای زنجیره غذایی خواهد شد. لذا پایش ساختار اجتماعات فیتوپلانکتونها در مباحث اکولوژی دریا و اقیانوس از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی عمران-مهندسی برق
سطح پروژه: فناورانه(TRL1-3)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: برآورد میزان فیتوپلانگتون در نواحی سواحلی با استفاده از داده های موجود از جمله تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای به منظور بکارگیری این داده‌ها در کاربرد های مختلف از جمله شناسایی مناطق مناسب صید و ... .
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 200
حداکثر مبلغ(به میلیون): 300

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title