...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

مدل سازی پویایی تغییر پوشش کاربری زمین برای پیش بینی آینده

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

با توجه به رشد سریع شهرنشینی تعداد زیادی از اراضی طبیعی مانند جنگل‌ها و تالاب‌ها، به مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی تبدیل‌شده‌اند. این تغییرات سریع کاربری زمین تأثیرات زیادی بر روی محیط‌های طبیعی و انسانی داشته است. به طور مثال افزایش اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی و صنعتی باعث جنگل زدایی، فرسایش، تخریب حوزه آبخیز، کاهش تنوع زیستی و آلودگی شده است که دلیل اصلی این تخریب‌ها، مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده از روش‌ها و فن آوری های مناسب می باشد. ماهواره‌های سنجش از دوری به دلیل کسب داده به طور متناوب، فرمت دیجیتالی مناسب برای پردازش‌های کامپیوتری و روش‌های زمین مرجع سازی آن بهترین و دقیق‌ترین منبع داده برای تشخیص، کمی سازی و نقشه سازی الگوهای تغییرات کاربری اراضی می‌باشد.

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر-مهندسی برق-مهندسی عمران
سطح پروژه: فناورانه(TRL1-3)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: با استفاده از مدل‌های تغییرات کاربری اراضی می‌توان علت‌ها و پیامدهای تغییرات کاربری اراضی را برای درک بهتر عملکرد سیستم‌های کاربری اراضی، مدیریت کاربری اراضی و شناسایی زون‌های حساس آنالیز و تجزیه و تحلیل کرد. همچنین با استفاده از این مدل‌ها می توان تغییرات پوشش اراضی را در آینده شناسایی نمود.
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 200
حداکثر مبلغ(به میلیون): 300

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title