...
فعالیت های پژوهشی / اینوژه
titr-icon

پیش‌بینی و مدلسازی رانش زمین با استفاده از هوش مصنوعی

author-name time icon 05 مهر 1401
چکیده

رانش زمین یکی از عوامل بسیار جدی تخریب جنگل ها است. تغییر کاربری اراضی جنگلی، قطع بی رویه درختان، ایجاد راه های غیر استاندارد در مناطق جنگلی، چرای بیرویه دام ها و عواملی نظیر اینها، می تواند منجر به کاهش پایه های درختی و در نتیجه رانش زمین گردد که جنگل های شمال کشور را در معرض تخریب قرار داده است.

null
thumbnail جواد داوری کیا
کارفرما
اخذ پروپوزال
وضعیت
تسهیلات خدمات آزمایشگاهی (تست و آنالیز)
تخفیف در شبکه آزمایشگاهی کشور
اعطای کسری خدمت
اعطای جایگزین خدمت
تسهیلات
تاریخ بارگذاری روی اینوا: 05 مهر 1401
مهلت ارسال پروپوزال: 15 خرداد 1402
مهلت داوری پروپوزال‌ها: 30 خرداد 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری: 31 خرداد 1402
زمان بندی

تخصص های مورد نیاز: مهندسی برق-مهندسی کامپیوتر-مهندسی عمران
سطح پروژه: فناورانه(TRL1-3)
سطح آمادگی فناوری(TRL): 3
زیر ساخت مورد نیاز: null
استاندارد های مورد انتظار: null
خروجی مورد انتظار: استفاده از هوش مصنوعی به منظور مدلسازی رانش زمین و پیش بینی نحوه رخ داد آن با درصد اطمینان مناسب به منظور پیشگیری و مدیریت بحران در هنگام بارندگی‌های شدید.
نمونه قابل تحویل: null
زیرساخت های مورد نیاز: null
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
حداقل مبلغ(به میلیون): 200
حداکثر مبلغ(به میلیون): 300

فرم ارسال پروپوزال

برای ارسال پروپوزال ابتدا وارد حساب خود شوید

ورود به حساب
sardabir-title