ما در اینوا چه می‌کنیم؟

در اینوا عرصه‌های نقش آفرینی مردم در حل مسائل کشور با بکارگیری ایده‌های خلاقانه میسر شده است. اینوایی شوید تا از ارزش‌های شما برای ساخت ایران عزیز بهره مند شویم.
لینک چالش و رویداد چالش و رویداد
چالش و رویداد

مهم ترین چالش و رویداد‌های اینوایی در این بخش آورده شده است. برای اطلاع از نحوه ثبت نام این چالش و رویداد‌ها کلیک کنید.

آموزش

پیشرفته ترین دوره‌های آموزشی و مهارتی با تفکیک حوزه‌های فعالیتی در این بخش آماده شده است. برای تهیه این دوره‌ها، کلیک کنید.

لینک آموزش آموزش
لینک انجمن انجمن
انجمن

پاتوقی برای مطرح کردن مشکلات علمی و پژوهشی یکی از نیازهای اساسی برای رشد و پیشرفت علمی است، به پاتوق اینوایی‌ها بپیوندید.

فعالیت‌های پژوهشی

پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی مهم ترین بستر تبدیل دانش به فناوری است. اینوا تلاش دارد تا بستری برای توزیع فرصت‌های تحقیقاتی ایجاد کند.

لینک فعالیت‌های پژوهشی فعالیت‌های پژوهشی

چالش و رویداد

مهم ترین چالش و رویداد‌های اینوایی در این بخش آورده شده است. برای اطلاع از نحوه ثبت نام این چالش و رویداد‌ها کلیک کنید.

چالش و رویداد
آموزش

آموزش

پیشرفته ترین دوره‌های آموزشی و مهارتی با تفکیک حوزه‌های فعالیتی در این بخش آماده شده است. برای تهیه این دوره‌ها، کلیک کنید.

لینک آموزش
انجمن

انجمن

پاتوقی برای مطرح کردن مشکلات علمی و پژوهشی یکی از نیازهای اساسی برای رشد و پیشرفت علمی است، به پاتوق اینوایی‌ها بپیوندید.

لینک انجمن
فعالیت‌های پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی

پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی مهم ترین بستر تبدیل دانش به فناوری است. اینوا تلاش دارد تا بستری برای توزیع فرصت‌های تحقیقاتی ایجاد کند.

لینک فعالیت‌های پژوهشی

شبکه سازی نخبگان

ما با ایجاد شبکه ای از نخبگان می‌خواهیم در برقراری ارتباطات شما با طیف وسیعی از متخصصینی که می‌توانند برای رسیدن به اهدافتان شما را یاری دهند سهیم باشیم. پیداست وقتی باهم باشیم کارهای بزرگتری انجام می‌دهیم، برقراری ارتباط در اینوا به معنی ایجاد یک ارتباط و تعهد بلندمدت است.
پایان‌نامه و رساله
لینک پایان‌نامه و رساله
پایان‌نامه و رساله

اینوا از پایان نامه‌های دانشگاهی در حوزه‌های پیشرفته که منجر به تولید ارزش می شود، حمایت می کند.

طرح و مسئله
لینک انینوژه
طرح و مسئله

بستری برای تعامل کارفرمایان و پژوهشگران و دانشجویان در قالب پروژه‌های حل مسئله می باشد.

کسب‌وکار
لینک کسب‌وکار
کسب‌وکار

اینوایی‌ها متناسب با کار آمدی و ارزش آفرینی شان، به موقعیت‌های شغلی معرفی می شوند.

پایان‌نامه و رساله

پایان‌نامه و رساله

اینوا از پایان نامه‌های دانشگاهی در حوزه‌های پیشرفته که منجر به تولید ارزش می شود، حمایت می کند.

لینک پایان‌نامه و رساله
طرح و مسئله

طرح و مسئله

بستری برای تعامل کارفرمایان و پژوهشگران و دانشجویان در قالب پروژه‌های حل مسئله می باشد.

لینک طرح و مسئله
کسب‌وکار

کسب‌وکار

اینوایی‌ها متناسب با کار آمدی و ارزش آفرینی شان، به موقعیت‌های شغلی معرفی می شوند.

لینک کسب‌وکار

پاسخ سوالات پرتکرار شما

با مطالعه سؤالات متداول و راهنمای اینوا، به پاسخ بسیاری از سوالات خود را راجع به پلتفرم اینوا خواهید رسید.
tik
راهنمای استاد راهنما
tik
tik
راهنمای پژوهشگر
tik
tik
راهنمای   داور  
tik
tik
راهنمای کارفرما
tik
tik
راهنمای عمومی
tik

همکاران اینوا